DC Communication varumärkesskydd

Varumärkesskydd- bättre sent än aldrig!

DC Communication Strategi

Har inte ditt företag varumärkesskydd? Förhoppningen är att ditt varumärke ska bli stort och starkt, även om det är litet idag. Det finns aktörer på marknaden som kan tjäna pengar på att efterlikna ditt företagsnamn och logotyp. I många fall har företagets oskyddade varumärke blivit populärt, vilket har upptäckts av andra. Dom börjar själva använda samma eller liknande varumärke som ditt. Ibland kan dom hinna före dig med att söka varumärkesskydd. Då är det för sent. Men har inte detta hänt än, så är det dags att kontakta oss.

Ansökningsprocessen hos Patent- och Registreringsverket kan upplevas som tidskrävande och krånglig. Vi har en bred erfarenhet av denna administration och kan därför effektivt och snabbt skapa korrekt underlag som PRV kräver.

Det kan röra sig om en ny logotyp som ska varumärkesskyddas, men vi anser att företag som inte har något varumärkesskydd bör kontakta oss. Vi är övertygade om att det är under ditt varumärke som du bygger ditt företag. Kunderna köper dina varor eller tjänster som du säljer under ditt varumärke. Återförsäljarna säljer och marknadsför ditt varumärke. Ditt varumärke inbringar inkomster och det är under ditt varumärke som din vara eller tjänst blir känd på marknaden.

Det är en investering att låta oss sköta registrering av ditt varumärke som ger skydd mot förväxling med andra varumärken och företag. Det gäller både namnet på ditt företag och på de produkter eller tjänster som säljs.

Varumärkesskydd- en viktig tillgång

Ett registrerat varumärke ger ditt företag ensamrätt för att använda det inom sitt marknadsområde. Obehöriga får då inte nyttja den goodwill som finns i det, eller att kopiera det för att sälja mer. Varumärket anses då ha ett faktiskt och mätbart värde och det kan pantsättas och säljas. Varumärkesskydd ökar företagets värde på marknaden och vi ser det som en självklar investering.

Du, precis som vi, vill att din marknadsföring ska vara både lönsam och slagkraftig. Dessa är våra yttersta mål – det kan du känna dig trygg med.  Lyft på luren och kontakta oss. Vår erfarenhet, kännedom om dina behov och din bransch och vårt strategiarbete stärker ditt varumärke. DC Communication gör det svåra enkelt.