UPPHANDLINGSKONSULT skylt


Vårt uppdrag som upphandlingskonsulter för skylt är att göra era affärer mer lönsamma. Vi har sett många exempel på företag som inte haft rätt förutsättningar för att blir mer framgångsrika i sina skyltupphandlingar. De har otillräckligt underlag, inga tekniska specifikationer och ingen kunskap om skyltar, och inte tillräckligt avsatt tid för alla frågor från leverantörer.

Kontakta oss

Vi bidrar med expertkunskap

Många års erfarenhet av skyltar har gjort att vi vet vad som krävs för att få ett gediget underlag, och för att se till att alla lämnar pris på exakt det ni vill ha, och inte lämnar utrymme för några tolkningar. Det kan vara svårt i skyltvärlden om man inte kan sin teknik och sina termer och förkortningar. Här hjälper vi er och ser till att allt blir korrekt.

  • Materialval, lack, NCS, RAL, Vinyl tillverkare, akryl etc.
  • Rätt teknik på era skyltar
  • Specificerade krav på belysning ( Candela, Kelvin & Lumen )
  • Val av dioder med bäst livslängd & garanti.
  • Allt uppritat i CAD för att kunna tillverka utefter direkt.
Kontakta oss

Att välja fel är kostsamt

Med vår erfarenhet skapar vi upphandlingsunderlag som når de uppsatta målen. Med hjälp av vår expertis och underlag får ni verktyget att kunna genomföra en lyckad upphandling för installation av LED-skyltar, Omprofilering av skyltar, LED-konvertering av befintliga skyltar, LED-skärmar, digitala skyltar.  Vi stödjer kunder och myndigheter vid kartläggning av behov och kvalitetssäkring av ett förfrågningsunderlag.


Vi gör det svåra enkelt!

Som upphandlingskonsult vet vi vilka spelregler som gäller och hjälper dig att fatta rätt beslut baserad på LOU. Tillsammans med kunden tar vi fram:

  • tydliga och realistiska mål för skyltning
  • rätt organisation för anbudsarbete för skylt
  • rätt arbetsmetoder före, under och efter upphandlingarna
  • beslutsstöd vid val av potentiella leverantörer
  • kartläggning av marknaden och framtagning av leverantörer
Kontakta oss