Tryckta nyhetsbrev på väg

DC Communication Grafisk Formgivning

Snart får kunder till en ekonomisk förening ett tryckt nyhetsbrev. Kunden använder sig av nyhetsbrev för kampanjer gällande sina produkter. Då den ekonomiska föreningen består av flera olika företag har vi anpassat framsidan till varje företag.

Nyhetsbrev där kunden behöver engagera sig minimalt

Nyhetsbrevet har vi specialanpassat med 11 olika omslag, så att varje medlemsföretag får sitt eget. Vi har designat och formgett utseendet på nyhetsbrevet så att den är enhetlig oavsett vilket medlemsföretag som det är till. Därefter har vi lagt in produktinformationen som vi har fått av kund. Vi har också projektlett kontakten med tryckeriet, adresshanteringen och utskicket.

Vi hjälper gärna dig med tryckta nyhetsbrev, nyhetsbrev i pdf-form eller e-postutskick.

Du, precis som vi, vill att din marknadsföring ska vara både lönsam och slagkraftig. Dessa är våra yttersta mål – det kan du känna dig trygg med. Lyft på luren och kontakta ossVår erfarenhet, kännedom om dina behov och din bransch, vår genomtänkta formgivning och vårt medvetna berättande är framgångsfaktorerna som stärker ditt företag och allt det står för. DC Communication gör det svåra enkelt. Vi berättar så alla förstår, vi väcker intresse för det som inte är särskilt uppseendeväckande och vi arbetar i alla kanaler. Vi formger, skriver och paketerar så att ditt varumärke och budskap når genom bruset.