Treårig marknadsplan till fastighetsbranschen

DC Communication Strategi

I projektet har vi tillsammans med vår kund tagit fram en treårig marknadsplan som ska stärka kundens position inom fastighetsbranschen. En marknadsplan är ett levande dokument som underlättar för vår kund att på ett strukturerat sätt kunna arbeta målstyrt med sin marknadsföring. Används den på rätt sätt har den potential att bli ett av kundens tyngsta verktyg.

Varför marknadsplan?

• locka nya kunder
• lansera en ny produkt
• lansera en befintlig produkt på en ny marknad
• öka din marknadsandel
• hantera konkurrenter
• ett nytt medielandskap
• en växande samhällstrend

Låt oss hjälpa dig med din marknadsplan!

Vår marknadsplan är utformad utifrån marknads- och konkurrentsituationen. Den slår fast mot vilka kundsegment dina tjänster/produkter ska marknadsföras, hur detta ska ske och hur mycket marknadsföringen ska kosta. Vi vet att du sitter med en djup bransch- och detaljkunskap och därför kan vi bidra med strategiråd och med friska ögon jämföra och ge förslag från andra branscher. Vår marknadsplan är lätt att arbeta med utifrån och förankra hos dina medarbetare. Vi tar fram åtgärder som fungerar i praktiken och är långsiktiga.

Du, precis som vi, vill att din marknadsföring ska vara både lönsam och slagkraftig. Dessa är våra yttersta mål – det kan du känna dig trygg med.  Lyft på luren och kontakta ossVår erfarenhet, kännedom om dina behov och din bransch är framgångsfaktorerna som stärker ditt företag och allt det står för. DC Communication gör det svåra enkelt. Vi berättar så alla förstår, vi väcker intresse för det som inte är särskilt uppseendeväckande och vi arbetar i alla kanaler. Vi gör så att ditt varumärke och budskap når genom bruset.