Treårig marknadsplan till fastighetsbranschen

DC Communication Strategi

I projektet har vi tillsammans med vår kund tagit fram en treårig marknadsplan som ska stärka kundens position inom fastighetsbranschen. En marknadsplan är ett levande dokument som underlättar för vår kund att på ett strukturerat sätt kunna arbeta målstyrt med sin marknadsföring. Används den på rätt sätt har den potential att bli ett av kundens tyngsta verktyg. Varför marknadsplan? • locka nya …

Grunden till ett framgångsrikt PR-arbete är en genomtänkt PR-plan

DC Communication Strategi

Vi har levererat en PR-plan åt ett expansivt konsultföretag. Kunden vill stärka sitt varumärke på marknaden genom att profilera sig ut mot potentiella kunder, men också ut mot blivande arbetssökande. PR-planen är riktad mot kundens målgrupp samt mot de blivande anställda. En genomtänkt PR-plan Den tydliggör strukturer och processer, t.ex. rådgivning och framtagning av mediestrategier, planering, genomförande och uppföljning. Vår …