DC Communication skyltdesign till butiker i Mall of Scandinavia

Skyltdesign till butiker i Mall of Scandinavia

DC Communication Grafisk Formgivning

Vi har på uppdrag av kund levererat skyltdesign till butiker och flera butikskedjor i Mall of Scandinavia. Köpcentrumet har invigning ikväll kl. 20:00. I vår leverans ingick design av butiksentréer, interiör design och originalframtagning för printmaterial.

De designade butiksentréerna och den interiöra skyltdesignen förmedlar och förstärker varumärken och budskap. I vår skyltdesign har vi tagit hänsyn till butikskedjornas grafiska profilmanualer samt att vi har införlivat Mall of Scandinavias syfte att skapa en bra upplevelse för varje besökare. Skyltdesignen innehåller aspekter som t.ex. hållbarhet, miljö, materialval, funktionalitet, struktur, färg och tillverkningsmetod. Med vårt nytänkande och erfarenhet har vi kunnat leverera den optimala lösningen för skyltdesign till butiker.

Vår skyltdesign till butiker

DC Communication har flera års erfarenhet av kreativ ljus- och skyltdesign. Vi har en bred erfarenhet av skyltteknik och ser till att följa utvecklingen inom det området. Detta för att kunna leverera kreativa designlösningar som fungerar i praktiken. Vi tänker både på design men även på teknik och tillverkning när vi tar fram skyltdesign till butiker. Vi på DC Communication har en stor passion för visuell kommunikation. Vi gör det svåra enkelt!