DC Communication-Mötesbokare

Säljutbildning för mötesbokare i Norrköping, Stockholm och Nyköping

DC Communication Strategi

Vi har på uppdrag av kund hållit i en upplyftande och motiverande säljutbildning för mötesbokare. Inför utbildningen har vi tillsammans med kunden tagit fram samtalsmanus samt satt mål och struktur för deras mötesbokning. Kunden har anställda mötesbokare som bokar möten åt företagets projektledare. Genom denna utbildning skapar vi motivation och en grund för mötesbokarna.

Säljutbildning för mötesbokare- Samtalsmanus

Vi har skapat grunden för kundens mötesbokare genom ett samtalsmanus och en säljutbildning med genomgång av:

• Säljargument vid mötesbokning
• Inledningsfrågor
• Känna igen intressesignaler
• Invändningar
• Motivera och inspirerar
• Strukturera och planera

Tillsammans med kunden har vi tagit fram information som deras projektledare behöver inför ett möte med kunden. Detta har mynnat ut i fyra viktiga frågor som mötesbokare ställer i samtal med kunden.

Vårt samtalsmanus skapar en förtroendeingivande och professionell framtoning. Den hjälper mötetsbokaren att snabbt väcka kundens intresse. I utbildningen har vi också gått igenom hantering av invändningar, frågeteknik och framtoning mot kunden.

Finputsa och uppdatera

Vår utbildning är praktiskt och anpassad för både nya och etablerade mötesbokare. De etablerade mötesbokare fick tillfälle att finputsa och uppdatera sina kunskaper som dom delade med sig till nya mötesbokare.

Med vår säljteknik ska mötesbokare kunna boka fler möten och effektivisera sitt arbete. En försäljning startar ofta med en mötesbokning. Därför är det viktigt att behärska detta. Det är motiverande och inspirerande att boka kundmöten.