DC Communication NMU AB Logo

En professionell logo sätter varumärket i fokus för kund i Norrköping

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

DC Communication fick i uppdrag att ta fram en logo till Norrköpings Maskin och Underhåll AB. Resultatet blev ett grafiskt uttryck som tydligt förmedlar NMU AB:s kärnvärden och verksamhet. Tillsammans med kunden har vi också tagit fram och lanserat en ny webbplats samt projektlett montering av bildekor för deras tjänstebilar.

Vad förmedlar en logo?

En logo förmedlar företagets kärnvärde och har en helt egen identitet. I det här uppdraget består den av både företagsnamnet och ett grafiskt element som härleder till företagets kärnverksamhet. Med vår design särskiljer vi kundens logo från andra aktörer. Vårt grafiska element skapar en tydlig igenkänningsfaktor. Vår logodesign är varumärkesbyggande och stärker kundens position på marknaden. Loggan väcker intresse, återspeglar vår samtid och visar kundens värderingar.

Logo presenteras för kund

I vår presentation ingick två utvalda förslag på design av logo. Vi anser att det är effektivare att genomföra en grundlig behovsanalys och presentera färre förslag, än att leverera många olika irrelevanta förlag. De två olika förslagen presenterades personligen där vi fick tillfälle att förklara vår tankegång och tillvägagångssätt. Vid slutkorrektursmötet hade kunden möjligheten att göra ytterligare småkorrigeringar. Norrköpings Maskin och Underhåll AB är nöjda med resultatet och ser på den nya logo som en investering i deras varumärke. Vi levererade vårt arbete i vektoriserat format och JPEG-versioner. En för digitalt användningsområde, en för fysiskt användningsområde och en för tryck.

Professionell design till fast pris

I all våra logouppdrag lämnar vi en offert som innehåller investeringens pris och leveranstid. Vår huvudfokus var en nöjd kund utifrån de givna premisserna. I detta projekt fick kunden ett fast pris utan några som helst löpande avgifter. Vi är specialister på grafisk profilering och levererar snabbt, utan att kompromissa på kvalitén. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap från reklam- och designbranschen på internationell nivå.