DC Communication SkyltSpektrum Professionell hemsida

En professionell hemsida till företag inom B2B

DC Communication Copywriting, Grafisk Formgivning, Strategi, Webbdesign

En ny och professionell hemsida är en av beståndsdelarna i vår marknadsföringsstrategi. Vi har levererat en komplett omprofilering till vår kund inom B2B. I den omprofileringen ingick en professionell hemsida som är användarvänlig, mobilanpassad och responsiv.

Kunden har genom åren växt och arbetar numera på en internationell marknad. De efterfrågade en internationellt gångbar profil som förespråkar deras kärnvärden. Omprofileringen består av flera delar, varav hemsidan är en av dessa.

En professionell hemsida är ett ansikte utåt för vår kund. Därför har kunden valt att investera i en hemsida som följer kraven för användarvänlighet, är responsiv samt mobilanpassad. Vår webbdesigner har arbetat med att göra hemsidan levande och intressant. Vår copywriter har fokuserat på informativa och korta texter som fångar upp läsarens intresse.

Kunden kommer inte att behöva lägga mängder med tid på underhåll och uppdateringar. Grunden i vårt arbete har varit kundens behov, kundkrets och premisser. Genom vår grundliga analys har vi kunnat skapa framtidens hemsida till kunden redan idag.

Arbetet har innefattat bl.a.:

  • Analys
  • Strukturen för funktion och information
  • Design för hemsidan
  • Fotografering
  • Fotoredigering/retusch
  • Copy för information och texter

 

I omprofileringen har vi också levererat en ny logotyp och en kreativ och genomtänkt grafisk profilmanual för att få ett enhetligt intryck av företaget och dess värderingar.

 

 

 

Du, precis som vi, vill att din marknadsföring ska vara både lönsam och slagkraftig. Dessa är våra yttersta mål – det kan du känna dig trygg med.  Lyft på luren och kontakta oss. Vår erfarenhet, kännedom om dina behov och din bransch, vårt strategiarbete och vår genomtänkta formgivning är framgångsfaktorerna som stärker ditt varumärke. DC Communication gör det svåra enkelt. Vi ser till att ditt varumärke och budskap når genom bruset.