Korrekt översättning

DC Communication Copywriting

Vi hjälper våra kunder med översättning av texter från svenska till engelska, finska, danska och norska. Genom ett brett nätverk av översättningsbyråer kan vi säkerställa att budskapet förmedlas med rätt tonalitet och stil.

Korrekt översättning

Kunder låter oss projektleda översättningsbyråer, där vi ser till att huvudbudskapet blir lika tydligt på engelska, finska, danska och norska. En annan viktig aspekt i det hela är också branschtermer. Med rätt texter på ett korrekt skrivet språk kan vara avgörande för att kunden ska uppfattas professionellt på sin marknad. Vi ser helt enkelt till att du får texter som är bearbetad och korrekta för sitt syfte. Vi sköter alla korrekturrundor med våra översättare och därför får kunden texter som är redo att publiceras direkt.

DC Communication översättning 2

En fel översatt text kan vara förödande för trovärdigheten i ditt budskap.

Våra översättningsbyråer har översättare med målspråket som modersmål. I många fall är översättare bosatta i det landet och har en god kännedom kring nya språkliga trender. Tillsammans med översättningsbyrån ser vi till du får en översättning där poängen i ditt budskap lyfts fram. Vi tar hänsyn till målgruppen och till rådande kulturella förhållanden i respektive land. Vi levererar en översättning med branschtermer och säkerställer att dessa översätts korrekt.