DC-Communication-Outsourcing-marknadsföringstjänster

Outsourcing av marknadsföringstjänster

DC Communication Strategi

Det är naturligt att outsourcing av marknadsföringstjänster inte är rätt val för alla företag och organisationer. Valet att outsourca innebär ett stort beslut för alla företag. I större välfinansierat företag eller organisation skapar man interna marknadsavdelningar med anställda som är engagerade och utgör en viktig del av verksamheten. Små och medelstora företag som fokuserar på tillväxt har inte samma ekonomiska resurser och tid att skapa marknadsavdelningar eller anställa marknadsansvariga. Konkurrenskraft skapar företag genom fokus på sin kärnverksamhet, utveckling av sina produkter och tjänster. Är då outsourcing av marknadsföringstjänster rätt väg att gå?

Marknadsföringstjänster internt

Alternativet till outsourcing av marknadsföringstjänster är att ni själva anställer en hel marknadsavdelning eller en marknadsansvarig. I ett större välfinansierat företag eller organisation skapas internt marknadsavdelningar med anställda som är engagerade och utgör en viktig del av verksamheten. En extern kommunikationsbyrå kan inte konkurrera med en anställds förmåga att leta efter strategiska relationer och kreativa strategier utanför standardområdet för marknadsföring. Dessutom har internt anställda en djupare kännedom om ert företag, produkt eller tjänst. De kan bidra med en djupare förståelse för era marknadsföringsåtgärder. Ni har också full kontroll över marknadsavdelningens utvecklingsarbete och kan lätt styra om strategierna.

Varför outsourcing av marknadsföringstjänster?

Det är redan vanligt beslut för företag att outsourca sina systemutvecklingstjänster, redovisningstjänster och kundservicetjänster. Outsourcing av marknadsföringsfunktioner har blivit en allt vanligare praxis. För att etablera varumärken och erövra nya marknadsandelar krävs fokus på er kärnverksamhet. Företag skapar konkurrensfördelar genom att frigöra tid och resurser för verksamhetens framgång.

Kostnad
Ni vår marknadsexperter som har erfarenhet av varumärken till en bråkdel av kostnad av att anställa en internt. Håll er inom budgeten för den totala kostnaden för marknadsföring och programvara som krävs genom att outsourca tjänsten till en kommunikationsbyrå.

Tillgång
Företag får tillgång till professionell marknadsföringsexpertis och programvara. Med rätt kommunikationsbyrå får ni full tillgång till alla data och kunskap helt öppet utan några dolda avgifter. Det gör att ni får tillgång till ett dynamiskt team som skapar större möjligheter för företaget.

Tid
Outsourcing av marknadsföringsfunktioner skapar en positiv effekt i er arbetsfördelning, genom att låta kommunikationsbyrån hantera tjänster som dom är experter på. Ni sparar tid på rekrytering eller att ni själva försöker lära er allt. Genom den tidsbesparingen frigör företag tid för fokus på kärnverksamheten.

Erfarenhet
Ni drar nytta av kunskaper som er kommunikationsbyrå har om målmarknad, marknadsföringskanaler och vilka möjligheter som finns på marknaden. Ni får en dynamisk grupp av experter där alla kan bidra med sina kunskaper inom marknadsföring, både B2B och B2C.

DC-Communication-outsourcing marknadsföringstjänster och kostnadsskillnader till att anställa internt

DC-Communication-outsourcing marknadsföringstjänster och kostnadsskillnader

Valet av rätt kommunikationsbyrå ska ligga i byråns förmåga att förstå ert företag och dess möjligheter. Det är grunden till ett lyckat samarbete. Att använda outsourcing av markandsföringstjänster på rätt sätt skapar värde för ert företag. Det är kostsamt och kan bli svårt att matcha nivån av kompetens och erfarenhet som ni får hos en kommunikationsbyrå. Kontakta oss så berättar vi mer.