Omprofilering och Rebranding, erfarenheter

Omprofilering och rebranding, erfarenheter

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

Vi har delat med oss av våra erfarenheter av omprofilering och rebranding till studenter vid Stockholms Universitet. Kandidatuppsatsen hade fokus på omprofilering och rebranding av varumärken. Vi hoppas på att vår kunskap berikar deras kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.

DC Communication vid omprofilering och rebranding

Vi gör svåra omprofileringar till enkla processer för våra kunder! Vi skiljer oss från våra kollegor i branschen. Alla på företaget har en bred erfarenhet och fördjupad produktkunskap för interiör och exteriör design. Den kunskapen besparar våra kunder både kostnad och tid vid en omprofilering. Vi är proaktiva i vårt samarbete med kunden och vår designprocess. Vi vet hur man effektiviserar processen och genomför en omprofilering där tidsramarna hålls. För att få ett enhetligt resultat i en omprofilering/rebranding levererar vi detaljerade profilmanualer. Vi berättade om våra erfarenheter och tog upp olika case och hur de skiljer sig från varandra.

Teorin skiljer sig från praktiken

Studenternas mål var att få fram skillnaden mellan teorin och empirin. Under samtalet upptäcktes en hel del skillnader i det teoretiska och hur det går till hos oss. Ingen omprofilering är den andre lik, precis som branscher, varumärken och strategier. Vår röda tråd i en lyckad omprofilering är ett nära samarbete med kunden. Då får vi möjligheten att dela med oss våra kunskaper och hantera hela processen effektivt och tidsbesparande. Här fick vi möjligheten att berätta om våra spännande projekt där vi har vunnit kundens förtroende och gjort ett bra jobb. I samtalet tog vi upp våra erfarenheter av både stora och småföretag. Skillnaden mellan olika typer av kunder och hur kunder kan påverka omprofileringsprocessen både positivt och negativt.

Strategi för omprofilering och rebranding

Kärnan i vårt arbete är strategi som går rakt igenom alla kommunikationskanaler. I intervjun har vi berättat konkret om alla delar. Omfattningen av omprofilering/rebranding skiljer sig för små och stora företag, allt ifrån:

Fall från verkligheten och hur olika processerna går till är beroende på kund och behov. I alla genomförda omprofileringar har vi tagit fram strategier för omprofileringen. En strategi hjälper oss och kunden att hålla oss på rätt bana och följa en röd tråd rakt igenom processen. Det bidrar till ett enhetligt slutresultat.

Vad kan gå fel?

Om en omprofilering inte är genomtänkt rakt igenom alla kommunikationskanaler kan kostnaderna för produktion av marknadsmaterial skena för kunden. En otydlig profilmanual skapar utrymme för tolkning. Det kan leda till olika tolkningar från leverantörer för färger och materialval. Stora differenser kan uppstå i slutresultatet. Vi arbetar för att förhindra tolkningsutrymme i våra manualer genom att detaljerat specificera materialval i vårt designarbete. Resultatet blir en enhetligt oavsett vilket skyltföretag, tryckeri eller webbyrå kunden väljer.

Exempel på detaljer i våra manualer:

  • Färg, RAL, PMS, NCS, RGB, CMYK
  • Vinyl
  • Tillverkningsprocesser
  • LED
  • ICC profiler

Det känns hedrande att studenterna vid Stockholms Universitet väljer DC Communication för intervju gällande omprofilering och rebranding. Under samtalets gång upptäckte vi hur mycket erfarenhet och kunskap vi har gällande omprofilering. Samtidigt insåg vi att det var länge sedan vi var studenter. Lyckligtvis är vi inte åldersfixerade och är fortfarande unga i sinnet.

Efter två timmars intensiv intervju sprang vi vidare på kundmöten i centrala Stockholm. Business as usual! Vi vill passa på att önska studenterna lycka till med kandidatuppsatsen och studierna vid Stockholms Universitet.