Omprofilering av företag

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

Vår kund har får ett mer internationellt gångbart företagsnamn och profil genom en omprofilering. Vi har tagit fram mål, strategisk planering och analys, samt en grafisk profilmanual och en ny logotyp. Hela processen har skett i ett nära samarbete med kunden, där de har valt att själva stå för bytet av skyltar. Resten sköter vi.

Varför omprofilering?

Omprofilering eller Rebranding är en marknadsföringsstrategi där kunden får ett nytt namn, symbol, design, eller en kombination av dessa. Man byter sitt varumärke med avsikt att utveckla en ny identitet i medvetandet hos konsumenter, investerare och konkurrenter. Ofta handlar det om genomgripande förändringar som ett varumärkes logotyp, namn, bild, marknadsföringsstrategi, och reklamteman. Kunden vill ompositionera sitt varumärke/företag för att distansera sig från associationer till det gamla varumärket, eller för att ta fler marknadsandelar.

Din omprofilering

DC Communication har kunskap och erfarenhet av omprofilering som gör processen kostnads- och tidseffektiv. Vi säkerställer att omprofileringen kommer att uppnå avsedd profil med samtliga profilbärare på marknaden. Vårt effektiva arbetssätt gör att vi kan hålla de utsatta tidsramarna. Vi ser till att genomföra arbetet med många parter inblandade, från ledning och medarbetare till olika leverantörer skall styras och koordineras. Hos mindre företag är vi medvetna om tidsbristen och kan hålla oss inom tidsramarna. Vi skräddarsyr en totalentreprenad för hela eller enskilda delar av omprofileringsprocess. För den som vill ha en helhetsleverantör av en omprofilering bistår vi med följande:

• Mål, strategisk planering och analys
• Grafisk profilmanual och ny logotyp
• Leverans av visitkort, broschyrer, brevmallar, kuvert etc. i samarbete med beprövade tryckerier
• Leverans av ny skylt, bilfoliering + montage i samarbete med beprövade underleverantörer

Du, precis som vi, vill att din marknadsföring ska vara både lönsam och slagkraftig. Dessa är våra yttersta mål – det kan du känna dig trygg med.  Lyft på luren och kontakta oss. Vår erfarenhet, kännedom om dina behov och din bransch, vårt strategiarbete och vår genomtänkta formgivning är framgångsfaktorerna som stärker ditt varumärke. DC Communication gör det svåra enkelt. Vi ser till att ditt varumärke och budskap når genom bruset.