DC Communication Undvik misstag - marknadsföring

Undvik dessa misstag med er marknadsföring!

DC Communication Strategi, Webbdesign

Det finns ingen anledning till att gå på vissa minor när det gäller marknadsföring. Självklart ska man lära sig av sina misstag, men det är kostsamt och tidskrävande. Därför vill vi på DC Communication dela med oss viktiga råd som hjälper er att undvika konsekvenserna. Vissa goda råd fungerar väl i teorin, men inte så bra i praktiken. Ta lärdom av andras misstag och undvik dem i framtiden.

Brist på eftertanke i er marknadsföring

Eftertanke med marknadsföringen innebär att ta tid att se tillbaka, mäta framgång och erkänna om några av åtgärderna var ett totalt misslyckande. Det dagliga arbetet i er företaget tar tid och man prioriterar bort tid och resurser för eftertanke med marknadsföringen. Reflektionen över era handlingar hamnar i skymundan. Måttet för en framgångsrik kampanj enligt oss är hur kunden uppmanas till handling.

Självcentrerade budskap i er marknadsföring

Ingen gillar företag som är fokuserade på egenreklam. Ibland glömmer företagen att marknadsföring inte handlar om dem, utan om deras kunder. Ditt företag är lika mycket värt som dina kunder värderar det. Kampanjer kan bli lätt produkt fokuserade, där syftet med meddelandet och det faktum att det finns en person i andra änden tappas bort. Vi rekommenderar att ni skapar en kontrollpunkt när ni planerar marknadsföringsåtgärder. I kontrollpunkten ställer ni er frågan ”och” för att få svar på nyttan i ert budskap.

Ingen segmentering av era kunder

Genom att inte segmentera era kunder slösas både tid och resurser. Resultatet kan bli negativt, där en del av era kunder reagerar negativt eftersom den riktade kommunikationen är irrelevant för dem. Vissa kunder kan börja ifrågasätta vad ni gör. Trots detta väljer företag ända att ta den vägen och hoppas på det bästa. Vår rekommendation är att segmentera era kunder. Engagemang skapas med personliga och riktade marknadsföringsåtgärder. Definiera kriterier som hjälper er att dela in era kunder i mindre grupper. Grunden i indelningen ska ligga i era fokusområden. Utvärdera er segmentering över tiden. Viktigt att ha i åtanken är att intressen och fokusområden ändras över tiden.

Ignorera SEO

Ett felaktigt antagande är att det är att era kampanjer och er webbplats kommer vara lätt att hitta- bara för att den är er. För att bli sedd på webben behöver ni synliggöra er för era kunder genom att öka er synlighet på sökmotorer. Använd relevanta sökord, titel, rubrikstorlekar, metabeskrivningar av er webbplats. Indexera era bilder och fotografier. Använd alltid alternativa texter för bilder. Genom dessa åtgärder ökar du din synbarhet och rankning på Googles organiska söklista.

Ingen uppföljning för er marknadsföring

Många företag lägger mycket krafter på att planera och genomföra sina kampanjer. Den viktigaste biten är att följa upp och se om det genererade några nya affärsmöjligheter. Konstigt nog är uppföljningen något som ofta ignoreras. Genom att inte följa upp era kampanjer och åtgärder kastar ni bort både tid och pengar. Avsätt tid i er planering för uppföljning och skapa en standardiserad metod som ni använder er av. Tänk på att uppmärksamma varje interaktion, för att man vet aldrig var din nästa kund kommer från.

 

Känner ni igen er i dessa påståenden? Gör det svåra enkelt! Kontakta oss.