DC-Communication-Mallar i Word, Excel, Powerpoint

Anpassade mallar förenklar arbetet i Word, Excel och PowerPoint

DC Communication Grafisk Formgivning

DC Communication skapar mallar för Microsoft Office; Wordmallar, PowerPointmallar och Excelmallar. Vi har hjälpt vår kund med att ta fram mallar i Word, PowerPoint och Excel. I uppdraget har vi också skapat en grafisk profilmanual som ligger till grund för företagets och mallarnas visuella identitet. Våra mallar är lättanvända och följer företagets grafiska profil för färg, bilder, diagram och dokument. Mallarna finnas tillgängliga med ett knappklick i varje användares dator.

Officedokumentens utseende är viktig

För ett affärsmässigt intryck och för att stärka företagets varumärke är det viktigt med stilrena och enhetliga dokument som följer företagets grafiska profil. Företaget ska kunna kommunicera visuellt enhetligt med sina kunder. PowerPointpresentationer ska ha enhetlig grafiskt formspråk som rapporten i Word. Rapporten ska ha enhetliga färger och utformning på diagram och tabeller. Allt hänger ihop och stärker företagets varumärke på ett professionellt sätt. Det gör att enhetliga och professionella mallar underlättar för anställda på företaget att följa de grafiska riktlinjerna. De finns redan inbyggda i mallarna och de behöver inte tänka på dessa faktorer. Resultatet blir att oavsett vem som skapar ett dokument på företaget så kommer det att se rätt ut. Vi utgår efter era behov och gör anpassningar efter kundnytta. Med våra mallar får kunden ett flexibelt verktyg som är anpassat efter företagets grafiska profilmanual, logotyp och bilder.

Wordmallar

Med användarvänliga Wordmallar för allt ifrån brev till omfattande rapporter, blir det enklare för personalen att arbeta med den grafiska profilen. Dokumenten anpassas utefter era behov och behåller en enhetlig design.

• Brevmallar, Fakturamallar, Rapporter, Dokumentmallar m.fl.

Excelmallar

Med Excelmallar får kunden automatiskt rätt färger på sina diagram och format, anpassade efter företagets profil. En visuell identitet skapas genom en genomgående kombination av mallar i Excel, PowerPoint och Word.

• Diagram, Tabeller m.fl.

PowerPointmallar

Er presentation ska spegla företagets värderingar och grafiska profil precis som allt annat marknadsföringsmaterial. Med PowerPointmallar har företag möjligheter att skapa PowerPointpresentationer med olika layouter anpassade efter den grafiska profilen. Er presentationen får automatiska fält för ifyllnad av logotyp, sidfot, illustrationer, paginering etc.

• Företagspresentationer, Presentationsmallar

 

Vi gör det svåra enkelt! Kontakta oss.