DC Communication LIA praktik

LIA praktik hos DC Communication

DC Communication Grafisk Formgivning

Vi på DC Communication är öppna för att ta emot studenter som ska ut på sin LIA praktik (LIA-lärande i arbete). Vi vill bidra till att ge en insikt i konkreta uppdrag inom kommunikationen och grafisk design, både inom business-to-business (B2B) och business-to-customer (B2C). Vårt mål är att förbereda studenten inför sin framtida yrkesroll.

DC Communication har tagit emot studenter från Learnia, Learning Partner och Yrkeshögskolan i Nyköping. De flesta studenter har varit bosatta i Nyköping, men vi kan tänka oss att ta emot studenter från Norrköping och Stockholm också. För oss innebär LIA praktik en möjlighet att få kontakt med framtida medarbetare.

LIA praktik hos oss är meningsfull och utvecklande

Vi handleder och låter studenter under sin LIA praktik omsätta och vidareutveckla sina kunskapar. Det handlar om grafisk design av grafiska profilmanualer, säljmaterial, mässmaterial, printmaterial och webbproduktion. Vi anpassar handledare utifrån ämnesområdet och våra inriktningsområden. Tillsammans med studenten utformar vi en uppdragsbeskrivning med konkreta syften och mål för vad som skall göras under praktiken. Vårt mål är att LIA praktik ska vara meningsfull och utvecklande för studenten och oss.

Vår LIA praktikant just nu

Just nu har vi haft en LIA praktikant från Learning Partner hos oss. Han är just nu inne på sin sista vecka och har varit hos oss sammanlagt i 6 veckor. Under sin LIA praktik har han fått arbeta aktivt med grafisk design. Vi anser att han har bidragit med sin kunskap och kompetens. Han har visat goda kunskaper inom grafiska design för tryckmetoder. Med sitt stora engagemang har han levererat vad som har utlovats i uppdragsbeskrivningen.