dc-communication-trycksaker-arstider

Snabb leverans av trycksaker

DC Communication Grafisk Formgivning, Mässa

Trycksaker levererade till en medlemsägd, kooperativ organisation i Södermanland som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Konceptet för årstiderna och illustrationerna skapades under våren 2016. Hittills har vi levererat foldrar för vår, sommar och hösten.

Trycksaker – design

Genom att sätta ett tydligt koncept för årstiderna har vi kortat ner tiden för produktionen och designen av foldern. Vårt fokus har varit att ta fram en informativ och lättöverskådlig folder. Vi har genomfört en noggrann research gällande kundens behov, målgrupp och organisationens profilering. Därefter har vi tagit fram två förslag utifrån kundens önskemål och behov. Redan i våras kunde vi tillsammans med kunden fastställa designen och illustrationerna för alla årstider.

Årstidsanpassad illustration

För ett enhetligt intryck har vi skapat en illustration som vi har anpassat för varje årstid. Vår illustration visar tydligt ansvarsområden för bostadsrättsföreningar, för varje årstid. Uppmärksamheten fångar vi hos målgruppen genom en estetiskt tilltalande design. Vi har hjälpt kunden med materialval och projektledning av tryckeri.

trycksaker-illustration anpassad för årstider

trycksaker-illustration anpassad för årstider

Leverans av trycksaker

Tidsmässigt har kunden inte behövt lägga ner mer tid på foldrarna än att lägga beställning till oss på antalet foldrar för tryck. Efter lagd order har kunden fått sina trycksaker levererade direkt till dörren. Foldern kommer att delas ut på mässor och i möten med bostadsrättsföreningar.

Resultatet

Resultatet av vår design är en informativ och lätt folder som fungerar som en checklista till fastighetsföreningar. Med våra trycksaker kan kunden på ett enkelt sätt visualisera sina tjänster till stora och små bostadsrättsföreningar.

FORMGIVNING OCH PRODUKTION AV FOLDER – ÅRSTID HÖST

I vår designprocess har vi hållit oss inom ramarna för kundens grafiska profilmanual. Vår design och illustrationer förmedlar kundens professionella image och värdegrund, samt uppmanar läsaren till handling.

Foldern är vikt tre gånger, med yta för sex olika sektioner. Den är tryckt på tjockare matt papper med en designen som är överskådlig och lätt att ta till sig.

Vår prioritering av designen och förverkligande av grafisk kommunikation:

1. kund och målgruppen
2. uppmärksamhet och intressen för foldern
3. delar av information som är viktiga och skall framhävas
4. bakgrund och bilder
5. tecken, teckenstorlek, färgval- grafisk profilmanual

Välkommen att ta kontakt med oss för en snabb och kostnadseffektiv leverans av trycksaker i Södermanland, Stockholm och Östergötland.