DC Communication kundmöten

Lyckade kundmöten i Nyköping, Stockholm och Norrköping

DC Communication Strategi

Denna vecka har vi hunnit med nya och givande kundmöten i Nyköping, Stockholm och Norrköping. Många koppar kaffe har druckits och kreativiteten har flödat i Nyköping, Stockholm och Norrköping. Veckans kundmöten har gett oss en möjlighet att skapa en personlig kontakt och ett genuint tycke för DC Communication. Möten har lett till förtroende, inspiration och en hel del offerter.

Förberedelse inför kundmöten

Inför varje kundmöte har vi förberett oss väl genom att lära oss så mycket som möjligt om kunden och den branschen de verkar inom. Det har vi enkelt gjort genom att undersöka informationen de har på sina hemsidor och hur de har agerar och verkat inom de sociala medierna.

Kundernas behov

Med kaffet i koppen har vi tillsammans med kunderna fokuserat på deras behov. Vi har lyssnat och ställt relevanta frågor. Det har gett oss ett större grepp om kundens behov och attityd. Vårt mål har varit att identifiera hur vi kan hjälpa våra kunder med deras behov.

Rätt personer på kundmötet

Förhoppningsvis har dem uppfattat oss kortfattade, och att vi inte har dränkt dem med överflödig information. Vi gillar att gå direkt på sak och därför har sällan våra kundmöten varit långdragna. Möten denna vecka har i snitt varit kortare än en timme per möte.

Redan i bokningsstadiet har vi säkerställt att alla involverade personer kommer att närvara på vårt möte. Det har sparat oss tid och skapat en tydlighet i vår kommunikation. Vi har pratat med alla deltagare och sett till att värdesätta samtligas åsikter. Vi vill passa på att tacka alla som har tagit sig tid för att träffa oss och hoppas att de har upplevt våra möten givande.