Kostnadseffektiv Förpackningsdesign

Leverans av kostnadseffektiv förpackningsdesign

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

Kreativ och kostnadseffektiv förpackningsdesign ligger i den senaste raden av förpackningsleveranser. DC Communication har formgett förpackningar för Zeo-Concept ECE:s produkter. Förpackningarna är unika och stimulerar målgruppen till köp. Vi har byggt in en känsla som representerar produkten och varumärket. Vår förpackningsdesigner har använt sig av illustrationer, foto, färg och typografi. Materialvalet och förpackningen valdes utifrån produktens konsistens och hantering. En komplett förpackningsdesign och leverans av förpackningar till kund. Förpackningsdesign är det som säljer produkten, men själva förpackningen ska skydda innehållet vid hantering och leverans. Produktens varumärke representeras på förpackningen och urskiljer produkten från konkurrerande artiklar.

DC Communication erbjuder kostnadseffektiv förpackningsdesign?

Vår design är kreativ, stilren och målgruppsanpassad. Vi levererar designlösningar till företag runtom i Stockholm, Södermanland och Östergötland. Det är små och medelstora företag som har produkter och utveckling på frammarsch.

Anledningen till att våra kunder väljer oss är i första hand vårt effektiva arbetssätt och självklart prisnivån. Mindre företag får möjligheten att lansera sina produkter på marknaden på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt med hjälp av vår hjälp. Kostnadseffektiviteten skapar vi med vårt effektiva arbetssätt, vår kunskap och projektledning för leverans av förpackningar. Fördelen för kunden är att de har en kontaktperson för hela processen.

Vår motivation är att bygga varumärken och öka försäljning och tillväxt åt våra kunder. Välkomna att kontakta oss när det är dags att lansera nya produkter. DC Communication hjälper er med både förpackningsdesign, kampanjer, webbdesign mm.

Varumärkesbyggande design

Vår förpackningsdesign stimulerar målgruppen till köp. Vi kommunicerar tydligt visuellt produktens egenskaper med illustrationer, foto, färg, typografi och förpackningsmaterial. Vår förpackningsdesigner kommunicerar känslor som är representativa för produkten och varumärket.

Komplett förpackningsdesign

Leverans av kompletta lösningar för både design av förpackningar, projektledning för leverans av förpackningar. Vi är proaktiva och är uppdaterade med nya tillverkningsmetoder, förpackningar och tillverkare runtom i Europa.

Regelbundna besök av branschmässor håller oss uppdaterade med de senaste tekniska lösningar inom förpackningsbranschen. Vi har en helhetssyn och förståelse för hela produktionsflödet och kombinerar detta med hantverkskunskap. Kunskaper för förpackningarnas hållbarhet, material, logistik, tryckteknik och butiksexponering hittar ni hos oss. Vi projektleder hela processer från design, materialval till leverans av förpackningarna.