DC-Communication koncept för effektiv marknadsföring

Koncept för effektiv marknadsföring

DC Communication Copywriting, Grafisk Formgivning, Strategi

Koncept för effektiv marknadsföring skapar vi genom att låta utbud, efterfråga vara våra ledord, oavsett om vi designar grafiska profilmanualer, visitkort, foldrar, rollup, utskick eller broschyrer. Vi är experter på koncept för effektiv marknadsföring. Med våra marknadsföringsinsatser skapar vi effektiva och kontinuerliga lösningar som tar hänsyn till målgruppens behov och är en del av företagens omfattande marknadsföringsstrategi.

Koncept för effektiv marknadsföring – målgrupp

När vi analyserar målgruppen utgår vi ifrån företagets kunderbjudande. Vi gräver djupare för att ta fram företagets styrkor och passion. Helt enkelt det som urskiljer er från andra konkurrenter på marknaden. Resultatet blir företagets expertis och erfarenheter. Därefter går vi in på vilka kunder som skulle ha mest nytta av företagets tjänster/produkter. En viktig del i vårt arbete är att ta fram rätt målgrupp för företaget. Utifrån detta kan vi ta fram en tydlig bild av de tilltänkta kunder och utvärdera om företaget motsvarar deras förväntningar. Vi undersöker företagets målgrupp och dess tillväxtpotential. Utbud och efterfrågan är våra ledord.

Med våra informationskällor från nätet, databaser och branschorganisationer tar vi fram företagets tilltänkta kunder. Valet av marknadsföringskanaler beror på företagets kunderbjudande, mål, resurser och målgruppen. Fokus ligger i att hitta koncept som passar företaget och kunderbjudandet. Vi utvecklar och tar fram ett koncept och en grafisk profil som används i t.ex. foldrar, broschyrer, rollup och visitkort. Vårt mål att skapa en enhetlig och professionell kommunikation.

Professionell design

Utifrån koncept designar vi hemsidor, visitkort, informationsmaterial, broschyrer, foldrar, postutskick, rollups. Det ger våra kunder en professionell företagsidentitet ut till deras målgrupp. Med vår design skapar vi ett affärsmässigt intryck redan vid första kontakten. Det lönar sig att lägga ner tid och resurser, för företagsidentitet är något som arbetas in på marknaden och är företagets varumärke. I den grafiska utformningen tar vi fram vad som ska representera företaget och hur företaget vill bli sedd hos sina kunder. Vår design väcker intresse som bygger varumärket. Till designen har vi skickliga copywriters som ansvarar för texterna.

Visitkort

Vår design av visitkort förmedlar mer än bara kontaktuppgifter. Vi designar visitkort som förmedlare budskap ut till målgruppen. Vi förmedlar företagets styrkor. I många fall levererar vi färdigtryckta visitkort till våra kunder. De behöver endast en kontaktperson för både design och tryck av visitkorten. Vi är idag företagets egen marknadsavdelning för många av våra kunder, t.ex. Forell VVS-Ingenjörer och SignSpectra.

Foldrar

Vi designar säljande foldrar som öppnar dörrar för företaget i samband med direkt kontakt med kund. Vår design väcker nyfikenhet och kan användas som bilagor i brev eller delas ut på mässor. Foldrar och flyers är lämpliga för snabb kommunikation, då de är prisvärda att trycka och skicka ut. Vi hjälper kunder med både design, tryck, administration och hantering kring utskick. En kontaktperson för hela processen underlättar beställningen för våra kunder, t.ex. så levererade vi design, tryck och utskick till Fastdevs 1 000 potentiella kunder. I vårt designarbete ser vi till att följa kundens grafiska profil för att skapa igenkänningsfaktorn i foldrar, rollup, skylt, banner, utskick och broschyrer.

Vi lyfter kunderbjudandet i vår design och texter. Vi är stolta över att skapa säljande material utan att överdriva erbjudandet. Med vår design och copywriting skapar vi förtroende.