ISO för nybörjare!


Vår ISO föreläsning om kvalitet och miljö har på kort tid blivit mycket populär! Den är anpassad för att enkelt kommunicera innebörd och syftet.

Vi reder ut begreppen i standarderna och förklarade den röda tråden. Vi kommunicerar tydligt och med humoristiska inslag.

Vi bidrar med en bättre förståelse för syfte och nyttan.

För vem är ISO föreläsningen lämpad?

Den är lämpad för företag som har planer på att ta första steget mot en certifiering. Informationen är enkelt utformad och anpassad för både beslutsfattare och anställda.

Vi rekommenderar också vår föreläsning för företag som har vill ändra sin syn på ISO. Från komplicerat, tråkigt och kostsamt, till lättsamt, roligt och lönsamt.
Med egna exempel från olika branscher förklarar vi styrkor och utvecklingsmöjligheter.

 

Tid?

Vår föreläsning är lättsam och varar i cirka en och en halv timme. Syftet med föreläsningen är att skapa förståelse och förklara mervärdet.

Vad går vi igenom?

Vi går igenom de nya och ändrade kraven som ställs på företag för att kunna leva upp standarderna. På ett enkelt sätt förklarar vi hur dessa krav implementeras i just er verksamhet.

Punkter som vi berör:

• Varför finns ISO?
• Likheter mellan miljö och kvalitet
• Vad är ett Ledningssystem?
• Standardiserade modeller för ledningssystem
• Interna och externa fördelar med ett effektivt Ledningssystem
• Revision – extern och intern