Grunden till ett framgångsrikt PR-arbete är en genomtänkt PR-plan

DC Communication Strategi

Vi har levererat en PR-plan åt ett expansivt konsultföretag. Kunden vill stärka sitt varumärke på marknaden genom att profilera sig ut mot potentiella kunder, men också ut mot blivande arbetssökande. PR-planen är riktad mot kundens målgrupp samt mot de blivande anställda.

En genomtänkt PR-plan

Den tydliggör strukturer och processer, t.ex. rådgivning och framtagning av mediestrategier, planering, genomförande och uppföljning. Vår kund ser PR-planen som en del av strategiarbetet för att skapa tillväxt och lönsamhet. För oss är det viktigt med mål och uppföljning i allt vi gör. Vi skapar en lönsam och slagkraftig marknadsföring och arbetar effektivt i alla kommunikationskanaler.

Du, precis som vi, vill att din marknadsföring ska vara både lönsam och slagkraftig. Dessa är våra yttersta mål – det kan du känna dig trygg med. Lyft på luren och kontakta ossVår erfarenhet, kännedom om dina behov och din bransch, vår genomtänkta formgivning och vårt medvetna berättande är framgångsfaktorerna som stärker ditt företag och allt det står för. DC Communication gör det svåra enkelt. Vi berättar så alla förstår, vi väcker intresse för det som inte är särskilt uppseendeväckande och vi arbetar i alla kanaler. Vi ser till att ditt varumärke och budskap når genom bruset.