DC Communication Designbyrå förpackningsdesign

Kreativ förpackningsdesign till kunder i Stockholm

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

Vår kreativa förpackningsdesign representerar ditt varumärke och särskiljer produkten från konkurrerande artiklar. Vi är en designbyrå som levererar förpackningskoncept med helhetsperspektiv till våra kunder i Stockholm, Nyköping och Norrköping. Design stimulerar målgruppen till köp och kommunicerar en positiv känsla. Med en bred erfarenhet av hela produktionsflödet ”från idéskiss till färdig förpackning” levererar vi kreativ och säljande förpackningsdesign. DC Communication arbetar snabbt, effektivt och lever efter motto ”Vi gör det svåra enkelt”. Våra skisser på förpackningar förenklar beslutsprocesser. De används för att sälja in koncept internt hos företag, till investerare, producenter och partners. Vi hjälper också kunder att uppdatera design av befintliga produkter. I många fall tar vi fram nya koncept. I dessa ingår komplett design- och produktionsprocess av; varumärke, design- och varumärkesskydd hos PRV, logotypdesign, och förpackningsdesign.

Förpackningsdesign som skapar värde

Konkurrensen ökar i takt med kommersen och varumärken behöver stärkas, positioneras och belysas för att vinna marknadsandelar. I många fall vägleds konsumenterna av designen på förpackningen vid ett köpbeslut. Aspekter som tilltalar målgruppen och leder till köp är design, information, användarvänlighet och återvinningsmöjlighet.

Designbyrå som skapar en positiv känsla

Med en enorm dos passion och expertis skapar vi unik och relevant design. Vår design representerar varumärket och är strategiskt utformad utefter målgruppens beteende. Med en positiv känsla framhävs varumärket och produkten. Med ett integrerat synsätt på konstruktion och grafisk design särskiljer vi produkten från konkurrenterna.

Vi har ett nära samarbete med kunder och anpassar vår insats efter deras förutsättningar. Våra kunder expanderar och bearbetar nya marknader. I samma takt tar de fram nya produkter. Vår design är anpassad för olika målgrupper, branscher och internationella marknader. Strategi och idé är råmaterialet. Copywriting, grafisk formgivning, illustration, fotografi och 3D renderingar är några av verktygen. Vår motivation är att bygga varumärken och leverera förpackningsdesign som leder till försäljning. Ta kontakt med oss för att utveckla och stärka ditt varumärke.