DC Communication Formgivning och produktion av folder

Formgivning och produktion av folder

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

Formgivning och produktion av folder till en medlemsägd, kooperativ organisation i Södermanland som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Tillsammans med kunden har vi tagit fram konceptet för foldern. Vi har fått färdiga texter och arbetat med design och layout efter kundens önskemål. Resultatet blev en informativ och lätt folder som ska fungera som en checklista till fastighetsföreningar.

Formgivning och produktion av folder – årstid vår

Vår prioritering av designen och förverkligande av grafisk kommunikation:

  1. kund och målgruppen
  2. uppmärksamhet och intressen för foldern
  3. delar av information som är viktiga och skall framhävas
  4. bakgrund och bilder
  5. tecken, teckenstorlek, färgval- grafisk profilmanual

Kunden ville på ett enkelt sätt visualisera sina tjänster till stora och små bostadsrättsföreningar. Därför fick vi i uppdrag att ta fram en informativ och lättöverskådlig folder. På ett enkelt och smidigt sätt tog vi, tillsammans med kund, fram strategi för att formge en välformulerad och professionell folder. Vi tittade noggrant på kundens behov, målgrupp och hur organisationen ska framställas. Därefter tog vi fram två förslag utifrån kundens önskemål och behov.

I vårt arbete med den grafiska designen har vi tagit fram en illustration som är årstidsanpassad och visar tydligt ansvarsområden som en bostadsrättsförening har. Vi har tagit fram fotografier och arbetat med bildbehandling. Uppmärksamheten fångar vi hos målgruppen genom en estetiskt tilltalande design. Vi har hjälpt kunden med materialval och projektledning av tryckeri. Vårt val av tryckeri har varit utifrån pris, upplaga och typ av trycksak. Vi har följt kundens grafiska profilmanual och riktlinjer i vårt val av färger och typsnitt.

Resultatet – folder

Grunden i vår folder är ett A4 lösblad som är vikt tre gånger i tre lika stora delar. Foldern är tryckt på tjockare matt papper. Den är överskådlig och lätt att ta till sig. Kunden fick en professionellt designad folder levererad direkt till sig. Foldern kommer att delas ut på mässor och i möten med bostadsrättsföreningar. Den förmedlar kundens professionella image och värdegrund, samt uppmanar läsaren till handling.