Föreläsning om ISO - DC Communication

Föreläsning om ISO 9001 och ISO 14001

DC Communication Strategi

Vår föreläsning om ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) har på kort tid blivit mycket populär! Den är anpassad för att enkelt kommunicera innebörd och syftet med ISO 9001 och 14001. Efter vår ISO föreläsning på Xenter i Botkyrka fick studenterna en klarhet om fördelarna med ISO för kvalitet och miljö. Föreläsningen är anpassad för blivande anställda inom skyltbranschen och är en grund för att enkelt förstå ISO 9001 och 14001.

Föreläsning om ISO – så enkelt!

Studenter på YH utbildningen är snart ute på arbetsmarknaden och därför är det viktigt att dom, som blivande anställda, har förståelse för ISO 9001 och ISO 14001. Under vår föreläsning redde vi ut begreppen i standarderna och förklarade den röda tråden utifrån skyltbranschens perspektiv. Konkreta exempel togs upp från SignSpectras hantering av ISO 9001 och ISO 14001. Vi kommunicerade tydligt och med humoristiska inslag förklarades teorin på ett enkelt sätt.

Vår föreläsning om ISO är anpassad för att enkelt förstå syfte och nyttan med ISO 9001 och ISO 14001. Den är lämpad för företag som har planer att ta första steget mot en ISO certifiering. Informationen är enkelt utformad och anpassad för både beslutsfattare och anställda. Vi rekommenderar också vår föreläsning för företag som har vill ändra sin syn på ISO från komplicerat, tråkigt och kostsamt till lättsamt, roligt och lönsamt.

ISO för Expo, Skylt och Storbildsproducent

Med egna exempel från skyltbranschen framförde vi styrkor och utvecklingsmöjligheter med ISO. Informationen har vi anpassat för målgruppen, i det här fallet YH studenter. Föreläsningen var lättsam och varade i en och en halv timme. Syftet med föreläsningen är att skapa förståelse och förklara mervärdet med ISO. Vi gick igenom vad som krävs för att leva upp till de nya/ändrade kraven och hur detta implementeras i verksamheten.

Punkter som vi berörde:

• Varför finns ISO?
• Likheter mellan ISO 9001 & 14001
• Vad är ett Ledningssystem och hur används det inom skyltbranschen
• Standardiserade modeller för ledningssystem
• Interna och externa fördelar med ett effektivt Ledningssystem
• Revision – extern och intern

 

Vi gör det svåra enkelt! Kontakta oss för bättre ISO-förståelse.