DC-Communication-ny logotyp

En ny logotyp fick liv

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

I behovsanalysen använde vi oss av våra djupa kunskaper inom print, webb och i skyltform.  Utformningen av en logotyp var ett projekt med många olika utvecklingsfaser som krävdes för att utveckla en kraftfull slutprodukt. Det var en investering som resulterade i en logotyp som blev en tillgång för kundens marknadsföringsinsatser. Kommunikationen mellan oss och kunden var en avgörande faktor för ett framgångsrikt resultat. Samarbetet inleddes med tecknande av ett avtal för att skydda båda parter lagligt samt att avtalet innehöll en tidsplan för framtagningen av logotypen.

Behovsanalys

Innan vi påbörjade vår designprocess skapade vi oss förståelse för kundens verksamhet genom en noggrann behovsanalys. Tillsammans med kunden gick vi igenom branschen, historia, konkurrenter samt stilar och trender som var relaterade till kundens bransch. Med hjälp av behovsanalysen kunde vi förutse tänkbara behov, vilket minskade korrigeringar och revideringar senare i processen.

Fokus var på logotypens användning, omfattning och egenskap. Kundens målgrupp och demografi var också viktiga faktorer i designbesluten. Vi grävde djupare och ställde ytterligare relevanta och strategiska frågor, för att kunna ta fram en tydlig riktlinje för det resultat som förväntades av oss. I behovsanalysen använde vi oss av våra djupa kunskaper inom print, webb och i skyltform.

Produktion

Vi identifierade sökord som är relaterade till kunden, dess produkter och tjänster. Dessa ord användes för att inspirera till visuella intryck av kunden. När idéerna flödade i textform tog även de visuella symbolerna form. Vi började med en skiss för hand för att sedan formge logotypen i Illustrator. Logotypen fick en inverkan på betraktaren och skapade upplevelse för hela kundens identitet. Vi skapade en ny visuell identitet med färgsättning och stil som införlivades i logotypen. Grunden i vårt designkoncept låg i den insamlade informationen från kunden och vår analys. Med vår erfarenhet av print, webb och skylt och kunde vi vägleda till lämpliga lösningar kring design och utformning, samt ta hänsyn till kundens önskemål.

Presentation

I vår presentation ingick två utvalda förslag på logotypdesign. Anledningen till detta var en grundligt genomförd behovsanalys där riktlinjerna sattes tillsammans med kund. Vår huvudfokus var en nöjd kund utifrån de givna premisserna. Logotypen presenterades i sammanhang så att kunden att se visuellt slutresultatet. Vid slutkorrektursmötet hade kunden möjligheten att göra ytterligare småkorrigeringar.

Leverans

Vi levererade logotypen i vektoriserat format och JPEG-versioner. Logotypen levererades i en stående och liggande version. Det gjordes även tre olika versioner av logotypen. En för digitalt användningsområde, en för fysiskt användningsområde och en för tryck.

 


Du, precis som vi, vill att din marknadsföring ska vara både lönsam och slagkraftig. Dessa är våra yttersta mål – det kan du känna dig trygg med. Lyft på luren och kontakta oss. DC Communication gör det svåra enkelt.