DC Communication Content Marketing

Content Marketing med White Paper

DC Communication Copywriting, Strategi

Med content marketing och white paper skapar vi förtroende genom relevant information till IT-branschen. Vi har levererat ett digitalt white paper till vår kund inom IT-branschen i Stockholm. Tillsammans med kunden har vi utformat en contet strategi. I dokumentet lyfter vi fram tillvägagångssätt som är lösningen till varför man ska outsourca sin mjukvaruutveckling. Innehållet är skrivet för att ingående marknadsföra tjänsterna som kunden erbjuder. Fakta och logiska argument bygger upp ett case som visar på kundens styrkor. Målet med detta white paper är att generera nya kunder, visa på ett case och övertyga prospekts.

Vad är content marketing?

Content marketing eller innehållsmarknadsföring är ett kraftfullt verktyg inom marknadsföring och kommunikation. Med en smart strategi och en redaktionell ton skapar vi kommunikationsinnehåll som skapar intresse hos läsaren. Strategi tas fram för rätt marknadsföringskanal och innehållet anpassas efter målgruppen. Content marketing är ett uttryck som används för att sammanfatta flera olika fördelar där fokus ligger på målgruppens villkor.

Content marketing med ett relevant white paper

Vår copywriter har fångat de tekniska termerna inom IT-branschen och skapat ett dokument som är relevant för läsaren. Dokumentet innehåller råd och lösningar där vår kund delar med sig kunskap och expertis. Copywritern har lyckats göra läsaren uppmärksam på ett nytt sätt att lösa problemen. Huvudfokusen ligger i att den skrivna texten är relevant för läsaren.

Teknisk skribent med känsla för marknadsföring

Content eller innehållet i dokumentet är framtaget genom att copywritern har satt sig in i läsarnas situation. Tillsammans med kunden utvecklade vi en content strategi. Där har vi klarlagt ämnet och lösningen på läsarens problem. Utefter content strategin har copywritern skrivit white paper där vi tydliggör köpresan och hur detta dokument ska hjälpa läsaren.

Vår copywriter rekommenderar följande för ett välskrivet white paper:

  • Ta fram en strategi för content i white paper
  • Fokus på struktur och hur budskapet läggs fram
  • Var tydlig i rubriken
  • Håll det kort och koncist
  • Skriv opartiskt och förtroendeingivande
  • Var konkret och peka på problem eller behov
  • Skriv lättillgängligt
  • Sökordsoptimera
  • Sammanfatta det viktigaste

Välkommen att kontakta oss för hjälp med Content Marketing.