Design av bilfoliering – reklam på väg

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

Vår design av bilfoliering och den grafiska designen förtydligar kundens varumärke och är anpassad utefter bilens design. Företagets bilar är en viktig kommunikationskanal och möjlighet att både sticka ut ur mängden och förstärka varumärkets närvaro på vägarna. Ditt fordon är en kostnadseffektiv och slagkraftig reklamplats som kommunicerar såväl din logotyp som budskap. Utifrån vår breda erfarenhet tar vi fram design …

DC Communication Enium gammal hemsida blir som ny

Gammal hemsida blir som ny

DC Communication Copywriting, Grafisk Formgivning, Webbdesign

Ibland behöver en gammal hemsida uppdateras utan att man gör en ny hemsida. Vår kund hade just anlita oss för det uppdraget. De upplevde att deras befintliga hemsida var rörig och otydligt. Samtidigt var de bestämda över att de inte vill ha en ny hemsida. Vår branschkunniga copywriter satte sig in i kundens organisation och deras kunderbjudande. Utifrån det kunde vi skapa en …

Omprofilering av företag

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

Vår kund har får ett mer internationellt gångbart företagsnamn och profil genom en omprofilering. Vi har tagit fram mål, strategisk planering och analys, samt en grafisk profilmanual och en ny logotyp. Hela processen har skett i ett nära samarbete med kunden, där de har valt att själva stå för bytet av skyltar. Resten sköter vi. Varför omprofilering? Omprofilering eller Rebranding är en …

Säg det med en reklamfilm

DC Communication Grafisk Formgivning, Mässa

Vår kund valde att förmedla känslan av de nya produkterna med hjälp av en, som de kallar för “enkel reklamfilm”. Vår presentationsfilm eller enkel reklamfilm når ut med budskapet på ett sätt som är lätt att ta till sig och har väckt ett stort intresse. Reklamfilmen har använts i kundens mässmonter samt att den just nu anpassas till andra användningsområden. …