Designad Broschyr

DC Communication Copywriting, Grafisk Formgivning, Mässa

Vi har levererat en broschyr till en inom B2B. Förutom utformningen och designen av broschyren så har vi ansvarat för texten och fotografierna. I texterna har vi lyft alla fördelar med kunden och dess produkter/tjänster på ett kort och tydligt sätt. En annan viktig del i designen har varit fotografierna som är av hög kvalitet. Våra foton symboliserar och beskriver det …

Treårig marknadsplan till fastighetsbranschen

DC Communication Strategi

I projektet har vi tillsammans med vår kund tagit fram en treårig marknadsplan som ska stärka kundens position inom fastighetsbranschen. En marknadsplan är ett levande dokument som underlättar för vår kund att på ett strukturerat sätt kunna arbeta målstyrt med sin marknadsföring. Används den på rätt sätt har den potential att bli ett av kundens tyngsta verktyg. Varför marknadsplan? • locka nya …

En pitch, två pitch, flera pitch

DC Communication Strategi

Genom en pitch är vårt mål att skapa förtroende och beskriva ett långsiktigt samarbete mellan oss som kommunikationsbyrå och kunden. Vi sprudlar av intressanta idéer och därför har flera kunder gett oss i uppdrag att presentera olika pitcher. Vi kastar…ni fångar…pitch Vi erbjuder djupgående analyser, stor dos av kreativitet och en fördelaktig prissättning. Vår arbetsgrupp gör en gedigen insats för …

En reklambyrå med en stor turbo och snabb spool

DC Communication Grafisk Formgivning, Strategi

Vill du öka vridmomentet i din marknadsföring, kontakta oss för en uppgradering av din turbo! DC Communication har sponsrat Team Radioactive på Skandinaviens största bil och MC-mässa för entusiastfordon, Elmia Custom Motor Show 2015. Vi kunde knyta an sponsringen med entusiasmen som Team Radioactive har för motorsporten. Det är precis samma entusiasm som vi har för marknadsföring och kommunikation. Turbo, Kvalitet och Effektivitet i …