Grunden till ett framgångsrikt PR-arbete är en genomtänkt PR-plan

DC Communication Strategi

Vi har levererat en PR-plan åt ett expansivt konsultföretag. Kunden vill stärka sitt varumärke på marknaden genom att profilera sig ut mot potentiella kunder, men också ut mot blivande arbetssökande. PR-planen är riktad mot kundens målgrupp samt mot de blivande anställda. En genomtänkt PR-plan Den tydliggör strukturer och processer, t.ex. rådgivning och framtagning av mediestrategier, planering, genomförande och uppföljning. Vår …